COR DE MARIA

Fundació Privada Cor de Maria d’Olot
C. Esgleiers, 1 – 17800 Olot
O-2009-05
Construcció d’escala i accés a l’escola Cor de Maria d’Olot

 

Una necessitat: construir una escala d’emergència de grans dimensions per adequar una escola a la normativa d’activitats vigent.

Una oportunitat: reordenar la jerarquia entre els accessos a l’escola i replantejar-ne la imatge exterior.

3 elements: l’escala, el porxo-accés i la tanca.

L’escala se situa en una posició central pel que fa a la distribució global de totes les plantes de l’escola. Una situació estratègica que ens obliga a treballar la simetria en façana i a entendre la importància que té en l’arquitectura l’equilibri dels volums, de les masses, dels buits i dels plens…

És a partir d’aquestes reflexions i de l’oportunitat de consolidar una nova entrada per a l’escola d’on sorgeix el porxo: una coberta de formigó exempta que punxa l’edifici quan li convé, un element que ha de donar servei a la planta baixa com a corredor-distribuïdor i que ha de permetre fer activitats exteriors en un entorn cobert.

La tanca és la cara que mostra l’escola a la ciutat. El projecte de la nova escala ha permès replantejar la tanca i substituir la vella —opaca i massa alta— per una de més permeable a les vistes i al pas de la llum. Alhora, es retira un metre respecte a l’alineació del carrer per garantir una millor circulació tant en l’accés dels alumnes a l’escola com al pas dels vianants.

 

Fotografies: espai androna