HOTEL DEL PARC

Artec
Plaça Clarà, 3 – 17800 Olot
O-2007-01
Edifici plurifamiliar “Antic Hotel del Parc”

 

L’edifici projectat es col·loca a la parcel·la ―en quant a perímetre de la planta en cada nivell i volum-secció― segons allò previst en el Pla General de la ciutat. L’execució de l’obra i l’ampliació que suposa respecte l’edificació anterior obliga a l’enderroc del volum disconforme generat per la terrassa posterior. L’accés peatonal es realitza per la plaça Clarà i el rodat pel carrer Panyó, a través d’una servitud de pas ja existent.

El projecte del nou edifici, motivat per l’elevada fondària edificable prevista en el POUM, es desenvolupa al voltant d’un gran espai interior que aglutina aquelles peces que han de servir l’edifici verticalment: els dos patis, l’ascensor i l’escala. Amb aquesta decisió s’aconsegueix sumar la dimensió de les peces fent que cadascuna gaudeixi d’una bona il·luminació natural i de ventilació. Igualment i d’aquesta manera, el primer tram d’escala ―que juntament amb la façana nord són els dos elements que cal conservar segons el catàleg― rep una bona il·luminació natural i es converteix en el protagonista de l’edifici, ja que es fa visible des de pràcticament qualsevol punt dels espais comuns.

La major part dels habitatges del conjunt no arriben als45 m²; és per això que mitjançant les eixides previstes en el pati interior es dóna la possibilitat d’unir diferents habitatges d’una mateixa planta generant-ne així de més grans en funció de les necessitats dels possibles compradors.

Quant a materials, a les tres façanes noves que genera l’edifici ―dues en els patis i la façana posterior― s’utilitza obra vista esmaltada de color blanc. Aquest material potencia l’arribada de la llum per reflexió fins al fons del pati, on trobem el tram d’escala modernista. El paviment de la zona de l’entrada seria el mateix que trobem a bona part de l’edifici actual, recuperat i reciclat. Aquest és de colors càlids i formes geomètriques.