L’ESTACIÓ

Artec Les Preses
Avinguda de l’Estació, 2, 4 i 6 – 17178 Les Preses
O-2008-03
3 blocs aïllats a l’Avinguda de l’Estació

 

El projecte parteix del Pla Parcial redactat per al sector sud-oest de l’Estació de Les Preses, on es defineixen uns blocs generats per una disposició de quatre volums amb una coberta de baix pendent orientada cap a un espai interior on s’ubicaran les comunicacions verticals. El nombre d’habitatges es determina en 11 per bloc, donant lloc a una ubicació de tres en alçada en tres dels volums i dos en un d’ells. En aquest últim hi haurà els accessos i locals de servei, ocupant l’espai d’un habitatge robat a la planta baixa.

L’edifici, conseqüent amb la base explicada, se suporta en el concepte de moviment per avançar en la definició de façanes, materials i accessos. Ho fa des del punt de vista de qui hi entra o en surt, però també de qui hi passa pel davant.

És així com s’escull per a la façana un material amb una textura consistent, capaç d’acompanyar el visitant des de fora cap a dins i fins a la mateixa porta d’entrada als habitatges sense amagar-li la vocació de punt de trobada d’elements exempts que tenen el nucli i l’accés. Igualment, la coberta de vidre així com l’elecció d’aquest material per pavimentar els replans d’escala, converteixen el nucli en un element conceptualment exterior. La il·luminació artificial, indirecta, s’ubicarà en els mateixos replans, convertint la llum de dia en llum de nit.

L’accés es realitza per una rampa construïda amb materials lleugers que, evitant ser una prolongació de la base de l’edifici en el seu entorn, s’obre camí a través d’una escletxa de foscor generada entre els quatre volums. Cadascun d’aquests es troba recolzat per un sòcol de basalt que el posa en contacte amb el terra i que fuig del perímetre del bloc per dedicar-se a crear terrasses privades en planta baixa.

Les façanes se succeeixen amb lleugeres variacions a mesura que s’avança l’edifici aturat. Cadascuna vol explicar què li passa a la següent a través de la seva última aresta, tot esperant que almenys la comprengui el tren, que ja no passa, i que ella no recorda.

 

Fotografies:

Marc Torra + arnau estudi