L’ESPURNA DE LA REVOLTA

Culturània / Ajuntament de Santa Coloma de Farners
BORN Centre Cultural – Barcelona
O-2015-03
Disseny de l’espai expositiu “L’espurna de la revolta”

 

“Visca la terra, muyra lo mal govern!”, cridaven els segadors alçats en la revolta. El disseny arquitectònic de l’exposició que plantegem per a l’espai Sebastià Dalmau del Born Centre Cultural de Barcelona adopta com a fil conductor el sentiment d’empresonament de drets i de llibertats que patien els pagesos del 1640, i que esclatà en la guerra dels Segadors. És en aquest sentit que escollim els materials que construiran l’entorn expositiu: les barres de ferro com a representació de la privació de llibertat, la roba de sac com a símbol de la reserva de blat i d’aliment i la terra de Santa Coloma de Farners, l’origen de la revolta. La cruesa dels materials, la successió rítmica d’elements i la seva superposició davant i darrere del mallat metàl·lic generen un discurs espaial emotiu paral·lel al discurs històric de l’exposició.

Fotografies: Marc Torra_fragments.cat

L’ESPURNA DE LA REVOLTA

Culturània / Ajuntament de Santa Coloma de Farners
BORN Centre Cultural – Barcelona
O-2015-03
Disseny de l’espai expositiu “L’espurna de la revolta”

 

“Visca la terra, muyra lo mal govern!”, cridaven els segadors alçats en la revolta. El disseny arquitectònic de l’exposició que plantegem per a l’espai Sebastià Dalmau del Born Centre Cultural de Barcelona adopta com a fil conductor el sentiment d’empresonament de drets i de llibertats que patien els pagesos del 1640, i que esclatà en la guerra dels Segadors. És en aquest sentit que escollim els materials que construiran l’entorn expositiu: les barres de ferro com a representació de la privació de llibertat, la roba de sac com a símbol de la reserva de blat i d’aliment i la terra de Santa Coloma de Farners, l’origen de la revolta. La cruesa dels materials, la successió rítmica d’elements i la seva superposició davant i darrere del mallat metàl·lic generen un discurs espaial emotiu paral·lel al discurs històric de l’exposició.

Fotografies: Marc Torra_fragments.cat